IDEM Rotterdam voert van mei tot en met december 2021 onderzoek uit naar discriminatie in de ouderenzorg. Op deze pagina lees je meer over de achtergrond en doelstelling van dit onderzoek.

Achtergrond

Eén op de vijf zorgverleners krijgt persoonlijk te maken met discriminatie, vooral binnen de ouderenzorg (CBS, 2019). Met name zorgverleners met een migratieachtergrond ervaren regelmatig racisme (RTL Nieuws, 2020; Nursing, 2020). Het komt bijvoorbeeld voor dat patiënten zorgverleners met een donkere huidskleur of een hoofddoek niet toelaten of hen racistisch uitschelden. IDEM Rotterdam tekende de ernstige ervaringen op van Yuna, die werkte in de Rotterdamse ouderenzorg (IDEM, 202). Opvallend is dat in het Rotterdamse beleid met betrekking tot (het tegengaan van) discriminatie, cultuursensitiviteit en zorg, er geen specifieke aandacht is voor de kant van zorgverleners (‘Rotterdam tegen Racisme’ 2020-2022). Terwijl juist in Rotterdam het personeel in de ouderenzorg zeer etnisch-divers is (UWV, 2020). IDEM onderzoekt de discriminatie-ervaringen van zorgverleners in de Rotterdamse ouderenzorg met als doel bij te dragen aan de aanpak van de problematiek.            

De ouderenzorg is en blijft een groot onderdeel van de zorgsector. Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de bevolking steeds verder toe en bereiken daarbij meer mensen een hogere leeftijd. Dit heeft er samen met het coronavirus voor gezorgd dat de druk op de ouderenzorg tot een absoluut hoogtepunt is gekomen (Janssen, 2020). Het is daarom van groot belang dat gekwalificeerd personeel wordt behouden. De bestaande discriminatie van professionals in de zorg vormt echter een extra aanleiding voor de uitval en uitstroom van werknemers (Tran, 2020). Zulke negatieve ervaringen hebben immers invloed op het werkplezier, de werkstress en het algemene welzijn van mensen.

Doelstelling

Het achterhalen en inzichtelijk maken van de aard van de discriminatie-ervaringen van professionals die werken in de ouderenzorg in Rotterdam, en in de coping strategieën die zij inzetten wanneer zij met discriminatie te maken krijgen. Ook wordt gefocust op het verkennen van de maatregelen die zorgorganisaties (kunnen) nemen om met deze problematiek om te gaan.

Opzet

Een online vragenlijst zal worden verspreid onder zorgverleners die werkzaam zijn in de ouderenzorg in Rotterdam. Daarnaast worden in totaal 15 tot 20 semigestructureerde interviews gehouden met deze doelgroep, en 4 tot 6 semigestructureerde interviews met leidinggevenden.

De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport en in een infographic.

Looptijd

Dit project loopt van mei 2021 t/m december 2021.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Onderzoeksteam

Inte van der Tuin (projectleider), Bauke Fiere (onderzoeker) & Jana de Prieëlle (stagiaire)

Deelnemen of meer informatie?

Wil jij aan dit onderzoek bijdragen? Deelnemen kan als volgt:

  • Ben je als zorgverlener of als leidinggevende werkzaam in de ouderenzorg in Rotterdam en wil je jouw ervaringen delen in een interview van maximaal 1 uur? Neem contact op met projectleider Inte van der Tuin, via i.vandertuin@radar.nl of op 06 – 11 88 41 86. Alle gesprekken worden anoniem verwerkt. Voor deelname aan een interview ontvang je een cadeaubon van 25 euro.
  • Werk je als zorgverlener in de ouderenzorg en wil je jouw ervaringen delen, maar liever niet in een interview? Vul dan hier onze digitale vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 5-7 minuten. Jouw antwoorden zijn volledig anoniem.

Of wil je meer informatie over dit onderzoek, mail of bel dan met projectleider Inte van der Tuin via i.vandertuin@radar.nl of 06-11884186.