Het nieuws blijft bol staan van de ontwikkelingen over het coronavirus, maar dat betekent niet dat de IDEM-thema’s minder belangrijk zijn geworden. We blijven aandacht besteden aan inclusie, discriminatie, vrouw/man-emancipatie en lhbti+-emancipatie. Zelfs met anderhalve meter afstand kun je je sterk maken voor gelijkwaardigheid, vooral als je dat online doet! IDEM Rotterdam sprak met Lana, van Jezelf op Zuid, dat zich op Instagram inzet voor gelijkwaardigheid voor lhb’ers.

Jezelf op Zuid wil – de naam zegt het al – dat iedereen zichzelf kan zijn op Zuid. Met het initiatief willen Eline, Dyon, Lana, Daniel en Elise meer kenbaarheid geven aan seksuele diversiteit in Rotterdam-Zuid. “Er zijn nu eenmaal mensen die op mensen van hetzelfde geslacht vallen”, vertelt Lana. “Ze zijn er en ze mogen er zijn. Door deze groep beter te laten zien, hopen we bij te dragen aan acceptatie gelijkwaardigheid.”

Schoolproject

Jezelf op Zuid is begonnen als schoolproject. “We kregen de opdracht om te kijken wat er speelt in Rotterdam-Zuid”, legt de 22-jarige Lana uit, die Leisure & Events Management studeert aan de WDKA in Rotterdam. “Het viel ons op dat er in Rotterdam-Zuid nauwelijks uitingen van homoseksualiteit te zien zijn. We zijn gaan onderzoeken of het er echt niet speelt.”

Stigma

“We vroegen ons af of het komt doordat Zuid zo multicultureel is”, zegt Lana. “We hebben met verschillende mensen gesproken die niet per se tegen homoseksualiteit zijn, maar voor wie het wel afwijkt van de norm. Door meer zichtbaarheid te geven aan verschillende vormen van liefde, hopen we meer acceptatie te bewerkstelligen.”

De meeste reacties op het initiatief zijn positief. Toch liepen Lana en de rest ook aan tegen het stigma dat mensen op Zuid homofoob zouden zijn. “Sommige mensen zeiden wel dat ze het spannend vonden, dat we dit openlijk op zuid gingen doen. Maar vanuit de doelgroep horen we vooral dat ze blij zijn dat er aandacht voor komt. Dat is nu eenmaal nodig om acceptatie te verbeteren, waar je ook bent.”

Toekomstbestendig

Lana en de andere initiatiefnemers willen graag doorgaan met Jezelf op Zuid, ook als het project voor school is afgerond. “We vinden het allemaal belangrijk genoeg om hiermee door te gaan”, zegt Lana. “Daarom zou het geweldig zijn als we een partner kunnen vinden om ons initiatief toekomstbestendig te maken.”

Wil jij met de initiatiefnemers sparren over een mogelijke samenwerking? Neem dan contact op met Lana via jezelfopzuid@gmail.com