Cyriel Triesscheijn neemt dit najaar afscheid als directeur-bestuurder van RADAR Inc. Onder deze holding ressorteren de werkmaatschappijen:

  • RADAR, bureau voor gelijke behandeling tegen discriminatie voor 53 gemeenten in Zuid-Holland en Brabant
  • Art.1 landelijk kenniscentrum discriminatie
  • stedelijk expertisecentrum IDEM Rotterdam.

Cyriel startte in oktober 1983 bij antidiscriminatiebureau RADAR, een maand na de oprichting van de organisatie, en is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van gelijke behandeling en discriminatiebestrijding. Dit najaar wordt een afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor contacten in zijn uitgebreide netwerk. Nadere informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Na het vertrek dit najaar van Cyriel wordt de leiding over RADAR Inc. overgenomen door een tweekoppige Raad van Bestuur.

 >> Voor de nieuwe Raad van Bestuur zoekt RADAR Inc. geschikte kandidaten.