Wie wordt onze tekstredacteur?

Wie wordt onze tekstredacteur?

De termijn voor deze vacature is verstreken. Je kunt dus niet meer  reageren

Ben jij een ervaren redacteur of tekstschrijver die de boodschap van onze organisatie op een heldere en aansprekende manier kan verwoorden? Beschik je over een breed repertoire en vloeit een rake tweet even soepel uit je pen als een wervende nieuwsbrief, prikkelend persbericht of een betrokken interview? Vind je dat integratie, gelijke behandeling, emancipatie van vrouwen en mannen en lhbt’s belangrijke maatschappelijke onderwerpen zijn, waarvoor jij je talenten wilt inzetten? Dan is deze vacature wellicht wat voor jou.

Bekijk de vacature tekstredacteur

 

 

 

 

 

 

Dag van de Dialoog: Wat maakt iemand Rotterdammer?

Dag van de Dialoog: Wat maakt iemand Rotterdammer?

Wat maakt iemand Rotterdammer?  Dat is de vraag die vrijdagmorgen 4 november in het Timmerhuis op tafel ligt tijdens de 15e Dag van de Dialoog. Twaalf tafels – de meeste tafelgenoten ontmoeten elkaar voor het eerst– gaan in gesprek over het thema ‘Je suis Rotterdammer’.

Aan tafel 10 voelt iedereen zich Rotterdammer, een enkeling uitgezonderd maar die zou het in ieder geval graag willen zijn. “Deze stad heeft mij de vrijheid gegeven om mijn eigen mening te laten horen, mezelf te laten zien en mijn talenten te ontplooien”, begint een van de deelnemers. “Rotterdam blijft verrassen. Ik ben een ambassadeur geworden van de stad”, wil een ander kwijt. Weer een ander weet zich nog precies het moment te herinneren dat ze zich een Rotterdammer ging voelen: “Na mijn nachtdienst reed ik over de Willemsbrug en dacht: dit is mijn stad, hier wil ik wonen”.

Het multiculturele karakter van Rotterdam krijgt veel lof, maar de stad heeft ook rauwe kanten. “Rotterdam heeft al het goede en al het slechts”, vat iemand samen. Voor een ander betekent Rotterdammer zijn ook: je verantwoordelijkheid nemen en een ander durven aanspreken op zijn gedrag. Maar dat spreekwoordelijk ‘recht voor z’n raap’ kan volgens sommige tafelgenoten juist weer makkelijk omslaan in bemoeizucht.

Dromen voor de toekomst, tot slot. Die kunnen ook heel alledaags zijn: “Dat mijn kinderen ongestoord met hun vrienden op het pleintje voor de deur mogen chillen zonder dat de buren direct de politie bellen. In mijn gedroomde toekomst mag iedereen een Rotterdammer zijn”

Balans opmaken

Op deze 15e editie maakt voorzitter René Kronenberg van Stichting In Dialoog de balans op. De eerste Dag van de Dialoog werd op 12 oktober 2002 gehouden uit maatschappelijk ongenoegen over de vervreemding tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het was dik een jaar na de aanslagen op de Twin Towers in New York. Andere gemeenten volgenden in rap tempo, in 2014 deed het recordaantal van 125 gemeenten mee. Hoewel de opzet door de jaren heen werd aangepast, bleef de gedachte achter de Dag van de Dialoog onveranderd: “Ik ben een dialoog-believer. Laten we eenmaal per jaar de tijd nemen om geïnspireerd te raken door elkaar en stil te staan bij acties voor de toekomst”, zegt René Kronenberg.

Dialoog Award

De Dialoog Award  Rotterdam, die dit jaar voor de tiende keer wordt uitgereikt, is voor Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam. Het comité streeft ernaar om het gedachtegoed van Erasmus levend te houden. Indirect gaat de Award daarmee naar Rotterdams bekendste inwoner die in zijn tijd een warm pleitbezorger was van de dialoog, die uitdroeg dat mensen begrip moeten hebben voor elkaars standpunten en stelde dat humor te verkiezen is boven geweld als het gaat om zaken op te lossen.

De Dag van de Dialoog is dit jaar georganiseerd in samenwerking met IDEM Rotterdam en Misa.

Foto: Deelnemers van een dialoogtafel gaan na afloop van het gesprek met elkaar op de foto. Op de Dag van de Dialoog worden veel nieuwe contacten gelegd.

 

 

IDEM netwerklunch Rotterdam-Centrum

IDEM Rotterdam houdt 1 september een netwerklunch voor partners in Centrum. Het thema van deze bijeenkomst is: Integratie, discriminatie, emancipatie! Hoe staat het ervoor in Centrum?

Toegang alleen op uitnodiging.
Programma
14.00 – 14.30 Inloop
14.30 – 14.40     Welkom & Introductie Suardes Ebbinga,
voorzitter gebiedscommissie Rotterdam-Centrum
14.40 – 14.55 Wat is IDEM Rotterdam en wat betekent het voor Rotterdam-Centrum?
Sergio Belfor, IDEM Rotterdam
14.55 – 15.30     Uitkomst Behoefte-inventarisatie Rotterdam-Centrum Mariska Jung, onderzoeker IDEM Rotterdam
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.30 Werkgroepen: feedback, aanvullen, agenderen
16.35 – 17.00     Panelsessie: Hoe gaan we verder?
Mieke Sandifort – Manager huis van de wijk De Gaffel – WMO Radar
Richard de Boer –  Coördinator Werk aan de Kade
Nilza Pinto – Coördinator IDEM Rotterdam
17.00 – 17.30 Netwerkborrel met exotische hapjes
Geserveerd door de vrouwen van wijkkeuken Switi Mama’s

Waarom armoede ook een integratiekwestie is

 

Het zorgde voor nogal wat opschudding: het nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat een op de vier kinderen in Rotterdam opgroeit in een gezin met een laag inkomen. De grens voor een laag inkomen lag in 2014 voor een alleenstaande op een kleine 1020 euro per maand. 18,7% van alle huishoudens in de gemeente heeft een laag inkomen. Rotterdam valt daarmee de discutabele eer toe de Nederlandse koploper te zijn op het gebied van armoede en het aandeel arme kinderen in de stad.

 

Wie is er arm in Rotterdam?

Het CBS meldt dat een derde van de Nederlandse kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond opgroeit in armoede. Dit is vier keer hoger dan het aandeel Nederlandse kinderen zonder migratieachtergrond.

 

Een aantal andere feiten over Rotterdam op en rij:

 • Ruim 60% van de huishoudens met een laag inkomen zijn eenpersoonshuishoudens.
 • 19% zijn eenoudergezinnen.
 • 60% van de doelgroep voor het Rotterdamse armoedebeleid is vrouw.
 • In 68% van de gezinnen die in armoede leven, is de kostwinner iemand met een eerste generatie migratieachtergrond.Hieruit kunnen we het volgende opmaken: Rotterdammers die de kans lopen om in armoede te leven zijn vaker vrouw (alleenstaande moeders of alleenstaande gepensioneerden) en mensen met een migratieachtergrond.Wat betekent dit voor de stad?  Armoede is ook een belangrijk thema als we kijken naar de situatie van vluchtelingen. In de publicatie ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ laat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zien dat in Nederland slechts een op de drie vluchtelingen met een status een betaalde baan van minimaal acht uur per week heeft. Na vijftien jaar is dit aandeel gestegen tot 57% van de vluchtelingen met een verblijfsstatus. Peter Scholten, universitair hoofddocent Beleid & Politiek bij de Erasmus Universiteit, pleit voor meer beleidsmatige wijsheid wanneer het op de integratie van vluchtelingen aankomt. Scholten schrijft in het online tijdschrift Vers Beton dat Rotterdam van oudsher migranten aantrekt. Daarom verwacht hij dat een aanzienlijk deel van de Eritrese en Syrische vluchtelingen een nieuw thuis zullen vinden in de Maasstad. De integratie van vluchtelingen in Rotterdam gaat volgens Scholten om “een uitdaging die dwars door alle beleidsterreinen heel zal gaan. Met name onderwijs en huisvesting dienen hierbij genoemd te worden.”Dit pleidooi is een aanvulling op het advies van de WRR eerder dit jaar. Daarin stelt de Raad dat de asielprocedure veel tijd en kansen onbenut laat om vluchtelingen te laten werken, studeren en de Nederlandse taal te leren. Deze verloren tijd zorgt ervoor dat de integratie van vluchtelingen onnodig ver achterop raakt, en draagt bij aan het risico op een kwetsbare (arbeids)positie na het verkrijgen van een verblijfsstatus.Armoede is een integratie kwestie  Meer informatie over integratie en armoede vind je in het IDEM Stadsbeeld Integratie.
 • Verder lezen?
 • Kortom, de onderzoeken en statistieken laten zien dat armoede een integratiekwestie is. Integratie gaat om de sociale samenhang van de stad als geheel en om de verhoudingen tussen Rotterdammers. Cijfers die aantonen dat het risico op armoede sterk verbonden is met persoonskenmerken zoals geslacht en migratieachtergrond, blijken dan belangwekkende signalen van sociale uitsluiting en fragmentatie. Dat staat haaks op het idee van een geïntegreerde stad. Om hier positief mee aan de slag te gaan, is het cruciaal om de structuren die de ongelijke verdeling van welvaart voortzetten te herkennen. Vervolgens is het zaak genderongelijkheid en discriminatie op basis van etniciteit te bestrijden, en de integratie van vluchtelingen dwars door alle beleidsterreinen heen te bevorderen.
 • Vluchtelingen in Rotterdam
 • Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat vluchtelingen in Rotterdam vaker onbetaald dan betaald werk doen. Ook hebben ze vaker een tijdelijk contract. Dit zorgt onder andere voor een kwetsbare arbeidspositie en vergroot de kans op het leven in armoede van deze groep Rotterdammers.
 • Integratie van vluchtelingen
 • Besteedbaar inkomen is van invloed op de kwaliteit van sociale relaties tussen mensen, de mate waarin Rotterdammers zich verbonden voelen met de stad en de mogelijkheid van mensen om betekenisvol te kunnen deelnemen aan de samenleving. Geldzorgen, geldgebrek en grote ongelijkheden tussen huishoudens kunnen leiden tot sociale spanningen. Ook kan het gebrek aan financiële middelen ervoor zorgen dat iemand voornamelijk bezig is met het hoofd boven water houden. Hierdoor blijft weinig tijd en energie over om betrokken te raken bij buurt- en bewonersinitiatieven. Met andere woorden: armoede en het risico op sociale uitsluiting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie: Inleiding

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, lhbt-emancipatie, integratie en discriminatie.

De Kennisbank is er voor iedereen die zich in deze onderwerpen verdiept. Voor studenten en scholieren, voor ambtenaren, docenten en schoolleiders, voor hulpverleners, zorgmanagers, voor politieagenten en jongerenwerkers.

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:

 •  het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen zoals lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt’s), vrouwen, etnische en religieuze minderheden, ouderen, en mensen met een beperking;
 • maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen van diversiteit zoals etnische diversiteit, genderdiversiteit, en seksuele diversiteit;
 • discriminatie en achterstelling op basis van onder meer afkomst of etniciteit, religie, seksuele gerichtheid, sekse, handicap of chronische ziekte, en leeftijd;
 • de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken.

Er wordt ook verzameld op thema’s die samenhangen met een van de bovenstaande hoofdthema’s, zoals: pesten, intimidatie, verbaal geweld, burenruzies, huiselijk geweld, eerwraak, vrouwenhandel, vooroordelen, xenofobie, beeldvorming, segregatie, sociale cohesie, polarisatie en radicalisering.

Titelbeschrijvingen

De kennisbank bevat hoofdzakelijk titelbeschrijvingen van documenten die betrekking hebben op de situatie in Nederland. Het gaat om boeken, onderzoeken, proefschriften, themanummers, scripties, artikelen, nota’s, folders, lesmaterialen, trainingsmaterialen, televisieprogramma’s en documentaires.

De titelbeschrijvingen bevatten een uitgebreide samenvatting en zijn voorzien van medialinks die de gebruiker naar het volledige document leiden, op een andere plek op het internet. Indien een document niet integraal beschikbaar is, wordt verwezen naar een website waar meer informatie over dit document is te vinden of waar het document is aan te schaffen.

Oudste catalogus

De basis van de Kennisbank is de oude catalogus van het documentatiecentrum van het Landelijk Bureau ter Bestrijdingen van Rassendiscriminatie. De oudste titels gaan terug tot de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw.

Ga naar de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie